This is the beta release of the new EuroCv.eu service. Please let us know if you find any problems. Send your help requests here: Contact us
Personal Information

Line Hauge Støyva

Translation/Interpreting/Consulting

  • Viale della Resistenza 38 93013 Mazzarino (CL) (Italy)

Nationality: Norwegian

post@traducidea.no

  • Telephone (+39) 34 52 96 25 42
Work Experiences
04/06/2007 - 30/04/2008

Førstekonsulent

Universitetet i Bergen [url=http://uib.no/][/url], Utdanningsavdelingen, Postboks 7800, 5020 Bergen

Høyere utdanning

- Studentveiledning
- Studieadministrasjon

15/01/2007 - 31/05/2007

Førstekonsulent

Universitetet i Bergen, Romansk institutt, Postboks 7800, 5020 Bergen

Høyere utdanning

- Utvikling av nettportal for fjernundervisning i italiensk:
* http://nettitaliensk.uib.no
* http://lingo.uib.no:4500
- Utvikling av undervisningsmateriale
- Administrasjon

01/06/2006 - Present

Freelance

Selvstendig næringsdrivende. Firma: Traducidea [url=http://traducidea.no][/url]

Oversetter/tolk

- Administrasjon
- Oversettelser
- Tolking
- Undervisning
- Språkkonsulent

22/08/2005 - 25/11/2005

Universitetslektor

Universitetet i Bergen, Romansk institutt, Postboks 7800, 5020 Bergen

Høyere utdanning

- Undervisning i italiensk språk og litteratur

21/05/2002 - 22/11/2005

Salgsmedarbeider

Fjord1 Fylkesbaatane AS [url=http://www.fjord1.no/][/url], Reiseservice, Strandkaiterminalen, 5013 Bergen

Reiseliv

- Booking
- Kundebehandling
- Arkivering

04/01/1999 - 01/07/1999

Kontorassistent

Førde idrettslag, Prestebøen 6, 6800 Førde

Idrettslag

- Administrasjon
- Publikumskontakt

Education and Training
08/2009 - 12/2009

Nordisk: Moderne språk (15 studiepoeng)

Universitetet i Bergen

Grammatikk (morfolgi og syntaks), sosiolingvistikk, pragmatikk og tekstlingvistikk

03/2008 - 12/2008

Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng)

Høgskolen i Oslo

- Tolking i offentlig sektor (norsk/italiensk)
- Etikk og profesjonalitet
- Institusjonell kommunikasjon
- Terminologi

03/2006 - 03/2006

Emner i tysk og engelsk språk og litteratur

Universitetet i Catania, Italia

Tysk og engelsk språk og litteratur

01/2004 - 07/2004

Emner innen filmteori og -historie (del av mastergrad fra UiB)

Universitetet i Bologna

Filmteori og italiensk filmhistorie

03/2003 - 03/2005

Master i kultur og samfunnsvitskap. Studieprogram: Italiensk

Universitetet i Bergen

Italiensk språk, litteratur og film

01/2003 - 01/2003

Emner innen italiensk språk og litteratur

Universitetet i Padova, Italia

Erasmus-utveksling

Glottologi, italiensk grammatikk og eldre italiensk litteratur

01/1999 - 06/2003

Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap. Spesialisering: Italiensk

Universitetet i Bergen

Italiensk språk, litteratur og kulturkunnskap. Historie og kunsthistorie.

Personal Skills
Mother tongue(s)
Other language(s)
Computer skills and competences
Sertifisering: Datakortet (ECDL)

CAT-programmer (dataassistert oversettelse): SDL Trados Suite 2009, SDL Trados 2007, SDLX 2007, Passolo 2007, Multilizer, Sisulizer 2008, Transit XV.

Andre programmer: Microsoft Office 2007, ABBY FineReader 9.0.
Additional information
Annexes


04/01/2010 12:26:40 19685 8431